Coaching

De langste reis begint met een eerste stap.

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en u naar uzelf in de spiegel te laten kijken. Het betekent vooral vragen stellen die u prikkelen tot zelfonderzoek. Door mijn directe, doch zorgzame, aanpak voelt u zich gehoord en gezien.

De volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Waar sta ik?
  • Waar wil ik heen?
  • Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik deze gebruiken?
  • Hoe accepteer ik mijn zwaktes?