Opleidingen

Op kleine schaal worden (toekomstige) trainers en trainingsacteurs opgeleid en wordt er gewerkt aan hun ontwikkeling.

  • Wat kan ik doen om meer kennis en kunde te vergaren?
  • Hoe kan ik mijn spel verbeteren?
  • Hoe herken ik de leerdoelen (en kan ik daar een leermoment van maken) van de cursist tijdens de simulatie?

In samenwerking met de stichting NIVTTA (certificatiebureau voor trainers en trainingsacteurs) staan er een aantal, korte, opleidingen voor trainingsacteurs op de agenda. Co-trainers en trainingsacteurs worden opgeleid om de theorie van een training te gebruiken en te onderbouwen in hun stukje workshop/spel zodat er concretere feedback kan worden gegeven.

Trainingen

Al sinds 2001 heb ik mezelf als doel gesteld mensen positief en enthousiast in het (werk)leven te laten staan. Mensen te motiveren om het weer leuk te vinden er te zijn, hun prestaties te verbeteren, te zoeken naar hun talenten, weerstanden te omarmen en deze te overwinnen. Iedereen is ergens goed in! Het geeft niet of u vast zit in patronen. De vraag is alleen hoe u die patronen kunt gebruiken of om te buigen naar een positieve ontwikkeling.

Mijn expertise ligt in het geven van de volgende trainingen:

  • Straatcultuur
  • Sociale vaardigheden (omgaan met lastig gedrag, pareren van  ”humor”)